Aansprakelijkheid

Hieronder vindt u de schriftelijke inhoud van de aansprakelijkheidsverklaring van Flüüfff.

Alle deelnemers dienen deze te tekenen bij inschrijven in de conventie.

  1. De Flüüfff conventie is georganiseerd door Flüüfff, een non-profit organisatie geregistreerd in België. Met uitzondering van de bij Belgische wet bepaalde aansprakelijkheden zullen de organisatoren niet verantwoordelijk gesteld worden voor geleden of gedane schade. In geen geval zal Flüüfff verantwoordelijk worden gesteld voor schade geleden of gedaan buiten het hotel.
  2. Ik ga akkoord gebonden te zijn aan de Gedragsregels zoals gegeven op de website en gelinkt tijdens het registratieproces.
  3. Ik ga akkoord gebonden te zijn aan het Fotografie en film regelment zoals gegeven op de website en gelinkt tijdens het registratieproces. In het bijzonder geef ik Flüüfff het exclusieve recht om commercieel gebruik te maken van alle foto's, film-of audio opnames door mij gemaakt tijdens de conventie, met uitzondering van deze gemaakt in de privéruimtes. Ik behoud de niet-commerciële rechten die binnen het domein van fair use vallen.
  4. Ik ga akkoord gebonden te zijn aan het Wapenreglement zoals gegeven op de website. Ik verklaar geen wapens binnengebracht te hebben die illegaal zijn volgens de Belgische wetgeving, en ik zal elk meegebracht wapen of object dat op een wapen kan lijken voorleggen aan het Registratieteam bij het inchecken.
  5. Ik verbind mij er toe de instructies van de organisatoren, het veiligheid-en hotelpersoneel altijd te zullen volgen. Sancties variëren van een herinnering tot een levenslange ban van de conventie. Ik accepteer dat er geen terugbetaling van de conventie-en hotelkosten zullen zijn indien ik verbannen wordt van de conventie door het niet naleven van deze regels.